+421 915 887 778

Bačovia boli elitou. Ako je to dnes?

Od dňa 1. júna 2020 v

Slovensko malo kedysi okolo dvetisíc bačov. Zostala z nich hŕstka, 50 – 60 takých, čo sú skutočnými pokračovateľmi hrdej a váženej profesie. Ospievanej v piesňach, preživšej v ojedinelom umení, kultúre a, pravdaže, v bryndzi. Bačovia formovali národ a ráz krajiny, jeho povedomie a zmýšľanie.

Prichádzame na to listujúc v ostatnej knihe Ivety Zuskinovej Ovčiari na Slovensku. Život sa nedá zastaviť. Krajina, ktorá kedysi chovala milión oviec, bolo to na začiatku 20. storočia, ich má dnes len čosi viac ako tristotisíc.Lúky a najmä vysokohorské hôľne pasienky zarastajú lesom. Tam, kde sa prestanú pásť ovce, zmení sa botanická skladba lúk, kráľovstvo voňavých lúčnych bylín sa rozpadne. Mizne nám pred očami aj teraz, pretože upadá bačovské povolanie. V minulosti malo vysokú prestíž. „Bača bol na dedine ktosi,“ píše Iveta Zuskinová. Bol to veľmi vážený človek, stojaci najvyššie v hierarchii slovenskej pastorálnej – pastierskej spoločnosti. Takéto označenie sa vymyká možno historickým štandardom, ale valaská kolonizácia z prelomu 14. a 15. storočia vytvorila v hornatých oblastiach Slovenska práve takýto typ spoločnosti, ktorý v rôznych podobách prežil až dodnes a zanechal na Slovákoch hlbokú stopu.